Thẻ: Big Boobs

Big Boobs: ngưc bự , nó mà còn nghĩa khác thì bó. Kawaii:dễ thương  từ Nhật