Thẻ: Drama

Drama:

Đôi mắt đỏ hoe cùng với đồng giấy lau nước mắt là những gì bạn sẽ trải qua khi xem những Anime thuộc thể loại này. Drama Anime sẽ gần như hòa cảm xúc của bạn vào với các nhân vật, cùng trải qua cảm xúc giống nhau cũng như hiểu nhân vật đó hơn. Đôi khi bạn nghĩ câu chuyện dường như đã kết thúc nhưng nó sẽ đi theo một chiều hướng khác sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ và đỉnh điểm cao trào sẽ khiến bạn khóc hay ít nhất cùng làm bạn cảm giác đau lòng – Khi đó chính là thành công của một Drama Anime.Đương nhiên web của chúng ta sẽ không bao h thiếu những bộ huyền thoại như thế này….