Thẻ: Golden shower

Golden shower: những khoản khắc ấn tượng được làm biếng hóa để đi vào tâm trí người xem.