Thẻ: manga

Manga là một cụm từ trong tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa nói chung của các nước trên thế giới. Thể loại manga là chuyển thể từ truyện sang video…để quay tay